Björneborgsträffen 16 Juni 2012
Bilderna är tagna av Ken Larsson