Kristinehamnsträffen 22 Maj 2010
             
Bilderna är tagna av Jan-Åke Fransson