Angående hemsidan

Här skickar du mail eller meddelande om du
har synpunkter eller när du hittar fel på sidan,
t.ex länkar som inte fungerar.
Är du medlem och vill skicka bild/bilder på din bil,
så kan du skicka dom på e-post adressen här.

Kontakt via e-mail:
kerstin.fransson62@gmail.com
Angående Klubben

Här kan du kontakta Kent Henningsson
eller Jan-Åke Fransson
med allt som gäller klubben.

Kontakta Kenth Henningsson
Telefon: 070-328 90 54
e-mail: kenth.henningsson@sotovent.nu
   
Kontakta Jan-Åke Fransson
  070-651 91 87
e-mail: jk.fransson@swipnet.se