STYRELSE
Ordförande 2 år Niklas Jansson
Bil Chevrolet Impala Covertible -65
 
Kassör 2 år Jan-Åke Fransson
Bilar Ford Thunderbird Convertible -66
  Lincoln Continental Convertible -63

Sekreterare 2 år Johan Olsson
Bilar Plymouth Barracuda -70
  Cadillac De Ville -66
Ledamot 2 år Johnny Eriksson
Bil Cadillac Eldorado Convertible -75
Ledamot 2 år Kenth Henningsson
Bil Corvette Stingray Convertible -72
Suppleant 1 år Mikael Carlberg
Bilar Cadillac Eldorado Convertible -65
  Edsel Corsair Convertible -59
  Chevrolet Caprice station wagon -88
ÖVRIGT
Revisorer 1 år Carina Pettersson
Revisorsuppleant 1 år Rolf Pettersson
Valberedare 1 år Conny Persson och Daniel Carlberg
Festkommittén 1 år Fredrika Jansson, Sofia Ahlin, Cassandra Jansson
Kerstin Fransson, Veronika Bergström
Webmaster  Kerstin Fransson